Kredyt konsolidacyjny? Wypełnij formularz.

Kredyty konsolidacyjne

Stopa referencyjna kredytów

stopa referencyjna

Czym jest stopa referencyjna kredytów? Stopa referencyjna jest to oprocentowanie podstawowej transakcji, jaką można zawrzeć w naszym kraju.

Innymi słowy to koszt kredytu udzielanego przez Narodowy Bank Polski bankom, które potrzebują kredytu, aby finansować kredyty swoim klientom.

Może powiedzieć, że jest to koszt pomocy publicznej, jaką udziela Bank Centralny bankom komercyjnym. Do pomocy publicznej zaliczają się między innymi: pożyczka, rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu spłaty, a także dyskontowanie pomocy.

Za ustalanie stopy referencyjnej zawsze była odpowiedzialna Komisja Europejska, następnie stopa referencyjna publikowana była przez Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej – działo się tak do pierwszego lipca 2008 roku.

W tamtym momencie zmieniły się przepisy i stopy referencyjne ogłaszane są w formie tak zwanej stopy bazowej. Stopa bazowa stanowi solidną podstawę do ustalania i obliczania stopy referencyjnej.

Jak oblicza się stopę referencyjną?

Aby obliczyć stopę referencyjną należy dodać do stopy bazowej ogłoszonej publicznie marżę, która jest określona w komunikatach wydawanych przez Komisję Europejską.

Jeśli chcemy traktować stopę referencyjną jako stopę dyskontową, wtedy potrzeba marży stu punktów bazowych.